Military / Vessels / Hetman Sahaydachniy

Back

Hetman Sahaydachniy, U130, fregat, Ukrainian Navy (horizontal)Hetman Sahaydachniy, U130, fregat, Ukrainian Navy (vertical)